ความลับของสะเก็ดแผล เป็นหนังสือในชุดความลับของร่างกาย ที่มุ่งให้ความรู้ว่าด้วยชีววิทยาของตัวเราเอง มีกลวิธีนำเสนอทำให้อ่านง่าย เริ่มจากตัวละครเด็กๆ แต่ละคนออกมาเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองเคยมีสะเก็ดแผลด้วยอารมณ์ขัน น่ารัก จากนั้นจึงนำเข้าสู่ส่วนที่เป็นความรู้โดยตรงด้วยภาษาง่ายๆ


คลิกที่นี้เพื่ออ่านหนังสือ

 
Member Login
E-mail :
Pass :
( 25 )
เลื่อนเลือกจำนวน ที่ต้องการที่นี่ »
 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.