วงการผลิตหนังสือหรับเด็กปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ มีส่วนหนึ่งที่มุ่งหมายจะใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กในเรื่องของสุขภาพอนามัย หนังสือที่มีเด็กหญิงกุ๋งกิ๋งเป็นตัวเอกในชุดส่งเสริมสุขนิสัย นับเป็นหนังสือในลักษณะดังกล่าว

คลิกที่นี้เพื่ออ่านหนังสือ

 
Member Login
E-mail :
Pass :
( 260 )
เลื่อนเลือกจำนวน ที่ต้องการที่นี่ »
 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.