อ่านกันสนุกใหญ่ที่ daycare รพ.รามาธิบดี (ตอนที่ 1)


           ในช่วงประมาณเกือบสองปีที่ผ่านมา ทาง daycare รพ.รามาธิบดีได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการอ่าน ด้วยการเริ่มจากโครงการหนังสือเล่มแรก มีการแจกหนังสือนิทานและอบรมความรู้ให้กลุ่มผู้ปกครองเพื่อเอากลับไปอ่านที่บ้านกับลูก และที่ daycare เองก็มีการอบรมกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กเดิมที daycareก็มีการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังเป็นกิจกรรมหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่ทำกันอยู่ แต่ยังไม่เคยอ่านหนังสือนิทานให้เด็กทารกในช่วงขวบปีแรกฟังมาก่อน 
                     
           หลังจากเริ่มโครงการฯ เด็กทุกอายุจะได้รับฟังนิทานจากหนังสือที่พี่เลี้ยงอ่านให้ฟัง ที่ daycare รพ.รามาธิบดีรับเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือนเป็นต้นไป แบ่งเป็นห้องๆ ได้แก่ 3-9 เดือน, 10-18 เดือน, 19-24 เดือน, และมากกว่า 24 เดือน ส่วนมากเด็กจะออกไปเข้าเตรียมอนุบาลหรืออนุบาลที่อายุ 30-36 เดือน Daycareรพ.รามาธิบดีจัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ซึ่งมีผู้มาใช้บริการเต็มตลอดเวลา และมีคิวรอเข้าจำนวนหนึ่ง ดังนั้นบุคคลภายนอกแทบไม่มีโอกาสมาใช้บริการเลย แม้ว่าทาง daycare จะเปิดรับ (ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่างจากเจ้าหน้าที่)         


                                                                
                                                                  
 
           หลังจากพี่เลี้ยงใน daycare ได้อ่านหนังสือให้เด็กฟังมาพักหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ก็พบว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคน ทั้งพี่เลี้ยง เด็กๆ และผู้ปกครอง  ชื่นชอบ มีส่วนร่วมกันด้วยความพึงพอใจ ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี คือการที่เห็นเด็กๆ มีพฤติกรรมและพัฒนาการดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่สองของโครงการฯ เราจึงจัดให้มีหนังสือนิทานไว้ให้ผู้ปกครองยืมกลับไปอ่านให้เด็กๆฟังด้วย และประสบความสำเร็จดีมาก เร็วๆนี้จึงมีการสรุปบทเรียนกันเบื้องต้น และเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจพอที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานของทีม daycare รพ.รามาธิบดีและอาจารย์พยาบาลที่ช่วยกันอย่างเต็มที่  
 
 
                 
  พี่เลี้ยงเด็ก


       

           ถ้าใครมาที่ daycare รพ.รามาธิบดีก็จะเห็นว่าพี่เลี้ยงอ่านหนังสือให้เด็กฟังกันได้ทุกคน และส่วนใหญ่อ่านเพราะอยากอ่าน อ่านเพราะเด็กๆเรียกร้อง พอชวนมาอ่านเด็กๆจะสนใจ มีสมาธิ มีส่วนร่วมตามระดับพัฒนาการ เราอ่านกันตามตารางเวลาของกิจกรรมของ daycare และอ่านในช่วงเวลาที่ว่างตามคำเรียกร้องของเด็กๆพี่เลี้ยงจำนวนมากไม่เคยคิดว่าการอ่านหนังสือให้เด็กทารกฟัง แล้วเด็กๆจะสนใจหรือรู้เรื่อง พอเห็นเด็กสนใจ ก็เลยเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอ่านอย่างสม่ำเสมอ พี่เลี้ยงสังเกตได้ว่าเด็กๆจะชอบคำอ่านที่เป็นคำคล้องจอง สนุกสนาน เลยนำมาซึ่งบรรยากาศการอ่านอย่างสนุกสนานทั้งคนอ่านและคนฟัง    

           การอบรมความรู้ให้พี่เลี้ยงเด็กด้วยการบอกว่าเด็กเรียนรู้ตั้งแต่เกิด ซึ่งคนจำนวนมากรับรู้แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไง ความรู้เรื่องนี้สามารถทำให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยการอ่านหนังสือนิทานหรือหนังสือภาพให้เด็กทารกฟัง เป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ ทำแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ด้วยตัวเองค่ะ 
 


 
  ครั้งหน้า จะมาเล่าให้ฟังต่อว่าเราสังเกตเห็นเด็กๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และเรามีแผนการอะไรในช่วงถัดไปรศ.พญ.นิชรา  เรืองดารกานนท์
 
 
Member Login
E-mail :
Pass :
( 65 )
เลื่อนเลือกจำนวน ที่ต้องการที่นี่ »
 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.