หนังสือติ๊กต่อก 

ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก เป็นเสียงนาฬิกาบอกเวลา และยังเป็นชื่อหนังสือเด็ก ที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขแจกให้เด็กเล็กทุกคนในปีที่ผ่านมา ตามนโยบายจะมีการแจกให้เด็กทุกคน เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้เด็กทารกฟัง ไม่แน่ใจว่าเด็กๆได้รับกันทุกคนไหม ได้ข่าวมาว่าปีนี้ก็จะยังมีการแจกต่อ

เนื้อหาของหนังสือเป็นเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันของเด็กทารก ได้แก่ กิน (ดูดนมแม่) นอน ขับถ่าย (อี) และอื่นๆ ที่เด็กทุกคนต้องทำเหมือนกัน คำอ่านเป็นคำคล้องจอง ซึ่งฟังง่ายๆ

การฟังคำอ่านที่เป็นเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กทารกคุ้นเคยกับเสียงของคำศัพท์ที่เขาจะได้ยินอยู่ทุกวัน และค่อยๆเรียนรู้ความหมายของคำเหล่านั้น แม่หรือพ่อจะพูดคำว่า นม อึ นอน ฯลฯ อยู่เรื่อยๆ เพราะเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำไปมาทุกวัน เมื่อแม่หรือพ่ออ่านหนังสือที่มีภาพของเหตุการณ์เหล่านี้ประกอบ จะทำให้เด็กค่อยๆเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงสัญลักษณ์ (ทั้งรูปภาพและตัวหนังสือ) กับประสบการณ์ตรงของตัวเอง เด็กจึงเกิดการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย เพราะเด็กทารกต้องเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัวเนื่องด้วยข้อจำกัดของประสาทสัมผัสที่ ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ตามที่เราคุยกันในครั้งก่อน

การฟังเสียงของคำคล้องจอง นอกจากจะเป็นเสียงที่ฟังสนุก จำได้ง่ายแล้ว ยังเป็นการปูพื้นฐานการฟังและแยกแยะเสียงต่างๆที่เด็กจะค่อยๆได้ยินและเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานของการอ่านสะกดคำในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขาเรียกกันว่า phonics นั่นเอง คำคล้องจองหรือ rhyming จึงมีความสำคัญในการพัฒนาการฟังของเด็กทารกในทุกภาษา สังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษจึงมีหนังสือคำคล้องจองสนุกๆจำนวนมาก

ใครอ่านติ๊กต่อก(หรือหนังสือคำคล้องจองอื่น)ให้เด็กฟังแล้วเห็นผลเป็นอย่างไรบ้าง เล่าหรือคุยกันเข้ามานะคะ

นิชรา เรืองดารกานนท์

 
Member Login
E-mail :
Pass :
( 113 )
เลื่อนเลือกจำนวน ที่ต้องการที่นี่ »
โดย : รัตนา 

อ่านติ๊กต่อกให้ลูกฟังแล้วลูกชอบมากค่ะ  เวลาถามเค้าว่าติ๊กต่อกอยู่ไหน เค้าก็จะมองหาว่าติ๊กต่อกอยู่ไหนค่ะ ชอบฟังมาก แต่พอฟังไปฟังมาก็จะดังหนังสือมาดูเอง ดูไปดูมาก็จะฉีกเล่นค่ะ


Date 2014-01-28 16:26:36
โดย : เมธี 1
Date 2013-12-10 05:05:18
 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.