เด็กปฐมวัยคือใคร

        เด็กปฐมวัยคือเด็กๆที่มีอายุอยู่ในช่วง 5-8 ปีแรกของชีวิต เดิมเอาแค่ 5 ปีแรก ต่อมามีผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มคิดว่าน่าจะรวมถึงกลุ่มเด็กอายุ 8 ปี

        หลังเกิดใหม่ๆเด็กยังไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก สมองของลูกคนถูกออกแบบมาให้มีความพร้อมในการพัฒนาอย่างเต็มที่ มองเห็น ได้ยิน รับรู้สัมผัสต่างๆได้ แต่ยังจำกัดอยู่มาก เพราะเด็กยังต้องการสภาพแวดล้อมภายหลังเกิดที่ช่วย กระตุ้นให้สมองเกิดการพัฒนาไปตามช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง

        หากลองเปรียบเทียบเด็กแรกเกิดกับเมล็ดพันธุ์ของพืช หมายถึงเมื่อเมล็ดพันธุ์ไปตกอยู่ในที่ที่เหมาะสมเพียงพอ ทั้งสภาพดิน อากาศ แสงแดด เมล็ดก็จะค่อยๆงอกออกมาเป็นต้นไม้เล็กๆ และค่อยๆเติบโตขึ้นมา จนอาจสามารถออกดอกออกผลได้ในที่สุด ต้นไม้ต้นนั้นจะเติบโตได้เพียงใด ออกดอกออกผลได้มากน้อยเพียงใด ยังขึ้นอยู่กับพันธุ์เดิมของเมล็ดนั้นๆ ถ้าสายพันธุ์เดิมดี แข็งแรง ให้ผลมาก การมีสภาพแวดล้อมที่ดีก็ย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมกันต่อการเติบโตของต้นไม้ อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการให้ต้นไม้เติบโตดีขึ้น ให้ดอกผลดียิ่งขึ้น มนุษย์เราสามารถคิดค้นวิธีการบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยการเติบโตของต้นไม้ เพิ่มเติม ทั้งการให้ปุ๋ยที่เหมาะสม การตัดต่อกิ่ง หรืออื่นๆ ทั้งหมดที่เกษตรกรทำก็คือการใส่ปัจจัยที่เอื้อต่อต้นไม้ให้มากที่สุดที่จะ ให้ผลผลิตตามที่ต้องการ

                 การเติบโตและพัฒนาของเด็กๆก็เช่นเดียวกันกับต้นไม้ สมองเด็กถูกออกแบบมาให้สามารถพัฒนาได้ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว สมองเด็กจะค่อยๆปรับและพัฒนาตามสภาพแวดล้อมไปเรื่้อยๆ ในช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสมองอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นฐานหลักสำหรับการพัฒนาในช่วงอายุถัดๆไป

        หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ก็จะเติบโตและพัฒนาขึ้นมาได้อย่างที่พันธุกรรมเดิมของเด็กกำหนด ซึ่งอาจจะพัฒนาได้มากกว่าพ่อแม่เพราะพ่อแม่ขาดโอกาสมาก่อน แต่คำว่า\"เหมาะสม\" เป็นคำที่มีการให้คำจำกัดความแตกต่างกันอย่างมาก บางคนคิดว่าแค่ดูแลให้อาหาร ไม่เจ็บป่วย ปล่อยให้เล่นตามธรรมชาติ ก็น่าจะเพียงพอ ขณะที่บางคนมีความเห็นว่าเราต้องทำบางอย่าง คล้ายการเติมปุ๋ยหรือตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อให้เด็กได้เติบโตขึ้นมาอย่างที่ผู้ใหญ่คาดหวัง คงไม่มีใครฟันธงได้ว่าแนวคิดใดถูกหรือผิด ผู้เขียนเองก็ไม่เชื่อว่ามีคำตอบเดียวสำหรับเด็กทุกคน แต่พอมีกรอบวิธีคิดหรือหลักการเบื้องต้นที่จะค่อยๆนำมาแลกเปลี่ยนในครั้งต่อๆไป

        ช่วงแรกๆเราจะคุยกันเรื่องเด็กทารกมากสักหน่อย เพราะเรากำลังทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผ่านการอ่านให้เด็กปฐมวัยโดยบุคลากรสาธารณสุข และเน้นช่วงสองปีแรกเป็นพิเศษ

รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ 

 
Member Login
E-mail :
Pass :
( 169 )
เลื่อนเลือกจำนวน ที่ต้องการที่นี่ »
 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.