สวัสดีชาวเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการอ่านและผู้สนใจ

            หลังจากการประชุม ROR ที่ผ่านมาในช่วงมีนาคม ทีมงานที่รามาธิบดีก็ดำเนินการเรื่องหาแหล่งทุนสนับสนุนการจัดหาหนังสือนิทานตามแผนที่มี แต่พบว่าไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ แหล่งสนับสนุนต่างๆไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ ที่พอมีโอกาสก็ยังไม่แน่นอน จึงเป็นที่มาของการส่งข่าวไปถึงเครือข่ายในครั้งนี้ สำหรับเครือข่ายที่เข้ามาร่วมงานกันตั้งแต่แรก คงพอจะจำกันได้ว่าดิฉันแจ้งตั้งแต่เริ่มโครงการฯแล้วว่า เราคงไม่สามารถสนับสนุนหนังสือนิทานได้ตลอดไป หากต้องการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทางเครือข่ายต้องพยายามหาแหล่งสนับสนุนของตัวเองด้วยบ้าง เป็นที่น่ายินดีว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีเครือข่ายบางแห่งได้เริ่มต้นเองได้บ้างแล้ว ได้แก่           
             - ทีมรพ.เดชอุดม ได้เขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดหาหนังสือนิทาน แจกเด็กและจัดไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยดำเนินการผสมผสานเรื่องการส่งเสริมการอ่านไปในงานแม่และเด็ก ตามงานในโครงการสายใยรัก เท่าที่เข้าใจ น่าจะคล้ายๆกับโครงการฯของทีมจันทบุรี            
             - ได้ข่าวว่าทีมรพ.อำเภอในจังหวัดเชียงราย วางแผนที่จะทำหนังสือทำมือเอง?

ข้อสรุปของดิฉันสำหรับแผนงานในช่วงถัดไปคือ        

1. เรายังตั้งใจที่จะทำงานวิชาการอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องนี้ ประเด็นหลักๆที่เรากำลังทำ ได้แก่              
            1.1  การพัฒนาชุดประเมินโครงการดังกล่าวนี้ในภาพรวม ทั้งกระบวนการ และผลลัพธ์สุดท้ายคือที่เด็กว่ามีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คาดว่าร่างแรกจะเสร็จใน 2-3 เดือนข้างหน้า โดยมี  อ.ชื่นฤดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา              
            1.2  ร่วมกับทีมมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและสปสช.เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เขียนร่างโครงการเพื่อขอทุนจากกองทุนสุขภาพระดับตำบล เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ที่สนใจนำไปใช้ในการขอทุนสนับสนุนงานด้านนี้ และอาจขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆที่สนใจในอนาคต     

2. เรายังไม่ล้มเลิกที่จะหาแหล่งสนับสนุนหนังสือนิทาน แต่คงต้องพัฒนาหรือหารูปแบบที่หลากหลายกว่าเดิม เป็นงานที่ถนัดน้อยที่สุด แต่คิดว่าสำคัญมากอันดับต้นๆ        

3. เราต้องการศึกษาหารูปแบบในการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการอ่านอย่างต่อเนื่องในชุมชน เพราะเท่าที่ทำมา พบว่าการแจกหนังสือให้เด็ก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ bookstart หรือ ROR เด็กและครอบครัวต้องมีแหล่งหนังสือใกล้บ้านที่จะไปยืมมาอ่านเพิ่มได้เองด้วย ในต่างประเทศ เขามีโครงสร้างด้านห้องสมุดชุมชนรองรับ  แต่บ้านเรายังต้องมองหารูปแบบที่เหมาะสม ในปี 2555 นี้เราจึงจะลองพัฒนารูปแบบการจัดห้องสมุดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.กับพื้นที่เดชอุดม และจะลองทำที่รพสต.ที่อ.ปาย แม่ฮ่องสอน หากหาหนังสือได้มากพอ อาจติดต่อเครือข่ายเดิมเราที่มีว่าสนใจหรือไม่
            ตามประสบการณ์ที่มีตอนนี้ ดิฉันคิดว่า การแจกหนังสือนิทานให้กับเด็กในขวบปีแรก(เพื่อสร้างแรงจูงในให้กับผู้ปกครองว่า เด็กทารกก็รู้เรื่องแล้ว) และการมีแหล่งยืมหนังสือใกล้บ้าน เป็นสองปัจจัยหลักที่ต้องมี เพราะเคยได้ยินมาว่าอบต.บางแห่งในจ.นครสวรรค์ทำห้องสมุดอย่างดี แต่ก็ไม่มีใครไปยืมเท่าไรนัก และถ้าเราแจกหนังสือเพียงอย่างเดียว ก็คงไม่สามารถสร้างความต่อเนื่องและเกิดกระแสได้มากพอ การไปยืมหนังสือ นอกจากจะได้อ่านหนังสือหลากหลายเพิ่มขึ้น ยังน่าจะทำให้มีโอกาสได้รับการกระตุ้นจากเจ้าหน้าที่ พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเองระหว่างผู้ปกครองที่มายืมหนังสือ เท่ากับเป็นการสร้างบรรยากาศได้อีกทาง         

4. เราได้รับการติดต่อจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ให้ร่วมผลักดันให้เรื่องนี้ไปอยู่ในสมัชชาสุขภาพ ซึ่งยังอยู่ในระยะเริ่มต้นมากๆ หากมีความคืบหน้าจะส่งข่าวมาเพิ่มเติมดิฉันและทีมงานจะยินดีอย่างยิ่ง หากใครสนใจจะเข้ามาช่วยงานของเราในส่วนหนึ่งส่วนใดข้างต้น แจ้งมาได้ตลอดเวลานะคะ หรือแค่เข้ามาเยี่ยมชม เขียนให้ความเห็นใน web หรือ facebook ก็ถือว่าช่วยได้ในเบื้องต้นนิชรา  เรืองดารกานนท์

 
Member Login
E-mail :
Pass :
( 29 )
เลื่อนเลือกจำนวน ที่ต้องการที่นี่ »
 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.