พ่อแม่ใบ้อ่านนิทานให้ลูกฟังได้...ยังไง

          วันนี้ (วันที่ 24 ตุลาคม 2555) มีโอกาสไปร่วมประชุมที่แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านของสสส.จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่นกับงานส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาสมองและพัฒนาการเด็กปฐมวัย” มีการนำเสนอประสบการณ์ในพื้นที่ต่างๆ พอสรุปเป็นประเด็นที่น่าสนใจได้ดังนี้ค่ะ

          เรื่องที่ใครได้ฟังก็ประทับใจมากๆคือเรื่องจากการเล่าของคุณพนมวรรณ คาดพันโน เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เล่าว่าเริ่มทำเรื่องการอ่านหนังสือให้เด็กฟังเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือเรื่องมหัศจรรย์แห่งการอ่าน ไม่มีความรู้ทางวิชาการอื่นใด มีแต่ความตั้งใจอยากทำ เธอเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่พ่อแม่เป็นคนใบ้ทั้งคู่ เมื่อมีลูก เป็นช่วงเดียวกับที่คุณพนมวรรณและทีมกำลังทำโครงการชื่อชวนกันหนังสือให้เด็กฟังพอดี พ่อแม่คู่นี้อยากให้ลูกได้มีโอกาสรับประสบการณ์ดีๆนี้ด้วย จึงขอเข้าร่วม โดยมีคุณยายของเด็กซึ่งอยู่ไม่ไกลมาอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และยังมีเพื่อนบ้านซึ่งสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ใบ้คู่นี้ด้วยภาษามือ มาร่วมช่วยอ่านให้เด็กฟังด้วย ตอนเด็กอายุ 3 เดือนมีปัญหาร้องกวนมาก ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน พ่อแม่ก็พาลูกไปหาเพื่อนบ้านคนดังกล่าว สื่อสารว่าลูกร้องมากทำยังไงก็ไม่เงียบ ช่วยอ่านหนังสือให้ฟังหน่อย เพื่อนบ้านผู้แสนดีก็อ่านให้เด็กฟังจนเด็กหลับ ทำเช่นนี้เกือบทุกวัน พ่อแม่ของเด็กเองแม้จะพูดไม่ได้ แต่ก็ได้ใช้ภาษามือเล่าเรื่องในหนังสือให้ลูกด้วย เด็กผู้หญิงคนนี้ปัจจุบันอายุประมาณ 5 ปี เติบโตมาเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่ดี สื่อสารได้ดีทั้งภาษาพูดและภาษามือ เรื่องเล่าเรื่องนี้บอกเราว่า พ่อแม่ทุกคนไม่ว่าจะมีข้อจำกัดอะไร เขาต้องการสิ่งที่ดีให้กับลูกเสมอ และการทำเรื่องดีๆให้กับเด็กมักมีช่องทางเสมอ โดยเฉพาะถ้าเรื่องดีๆที่ว่าเป็นเรื่องที่ดีจริง (เพราะพิสูจน์ให้เห็นได้) และเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ นี่ถ้ามีพ่อแม่ใบ้มีลูกแล้วมาถามปรึกษาหมอเด็กหรือหมอพัฒนาการเด็ก ว่ากังวลกลัวลูกจะเป็นใบ้เหมือนตนเอง หมอเกือบทั้งหมดคงทำตามหน้าที่และตามวิชาการที่ได้เรียนมาคือ ส่งเด็กตรวจการได้ยินก่อนเลย หลังจากผลการได้ยินปกติ ก็ไม่แน่ว่าจะมีคำแนะนำเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมกับบริบทหรือไม่ การฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่ฟังเรื่องสวยงามที่คนในสังคมเราเกื้อกูลกันเพื่อเด็ก แต่ยังทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ในตำราไม่ได้เขียนไว้

          อีกสองสามเรื่องในพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่เผอิญว่าเป็นประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้เห็นและได้ยินมาบ้างแล้ว จึงจะขอข้ามไป ใครที่มีเด็กเล็กๆในความดูแลและยังไม่ได้อ่านหนังสือภาพให้เด็กฟัง ช่วยลองเริ่มเลยนะคะ เพราะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นทันทีที่ได้ทำค่ะ

รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ 

 
Member Login
E-mail :
Pass :
( 105 )
เลื่อนเลือกจำนวน ที่ต้องการที่นี่ »
 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.