พญ. กาสะลอง ไพโรจน์สกุล
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (หมอภูมิแพ้เด็ก)
ปัจจุบันกำลังสนุกกับการเป็นคุณแม่มือใหม่ของ\"น้องพราว\"
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.