ผศ. ดร. ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
ผศ. ดร. ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล อาจารย์พยาบาลเด็ก เป็นคุณแม่ลูก 2 ที่อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ยังเล็ก ตอนนี้ลูกโตแล้วแต่ยังสนใจอยากให้พ่อแม่คนอื่นอ่านหนังสือให้ลูก
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.