เรื่องดีๆที่วัดไร่ขิง
รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์

การลงทุนเรื่องเด็กของสังคมไทย
รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์

พ่อแม่ใบ้อ่านนิทานให้ลูกฟังได้...ยังไง
รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์

ใครคือเด็กด้อยโอกาส
รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์

อ่านกันสนุกใหญ่ที่ daycare โรงพยาบาลรามาธิบดี (ตอนที่ 2)
รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์

อ่านกันสนุกใหญ่ที่ daycare รพ.รามาธิบดี (ตอนที่ 1)
รศ.พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์

สวัสดีชาวเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการอ่านและผู้สนใจทุกท่าน
หลังจากการประชุม ROR ที่ผ่านมาในช่วงมีนาคม

การอ่านหนังสือให้เด็กทารกแรกเกิดฟัง: ควรเริ่มเมื่อไร? เด็กได้ยินและมองเห็นแล้วหรือ?
รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์

หนังสือเด็ก... ตัวช่วยสารพัดประโยชน์ ตอนที่2 (ต่อ)
พญ. กาสะลอง ไพโรจน์สกุล

หนังสือเด็ก...ตัวช่วยสารพัดประโยชน์ ตอนที่ 2
พญ. กาสะลอง ไพโรจน์สกุล

เด็กปฐมวัยคือใคร
รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์

หนังสือเด็ก...ตัวช่วยสารพัดประโยชน์ ตอนที่ 1
พญ. กาสะลอง ไพโรจน์สกุล

ชุมชนสำหรับเด็กปฐมวัย
รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์

น้องการ์ตูน...หลานที่ปู่เลี้ยงด้วยนิทาน
พญ. ชมพูนุท ไทยจินดา

ความทุ่มเทและความอดทนไม่สูญเปล่า...ของแม่ขิงเพื่อน้องหยก
พญ. ชมพูนุท ไทยจินดา

   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.