1234
กระต่ายตื่นตูม
กุ๋งกิ๋งตัวมอม
วงการผลิตหนังสือหรับเด็กปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ มีส่วนหนึ่งที่มุ่งหมายจะใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กในเรื่องของสุขภาพอนามัย หนังสือที่มีเด็กหญิงกุ๋งกิ๋งเป็นตัวเอกในชุดส่งเสริมสุขนิสัย นับเป็นหนังสือในลักษณะดังกล่าว
กุริ กับ กุระ
หนู นาสองตัว กุริกับกุระเข้าไปในป่าเพื่อหาอาหาร ขณะที่เดินหาอาหารอยู่นั้นก็พบกับ “ไข่ใบใหญ่เบ้อเริ่ม” ทั้งสองอยากจะนำไข่ใบนี้กลับไปทำขนมไข่ที่บ้าน แต่ไข่ใบใหญ่เกินไป นำกลับบ้านไม่ได้
ของเล่นเดินทาง
ชายคนหนึ่งพบขอนไม้ลอยน้ำมาจึงนำมาสร้างเป็นเรือใช้งาน เมื่อต้องทำงานบนบกก็ใส่ล้อให้เรือแล้วทำเป็นรถลาก เมื่อเขาพบควายจึงใช้ควายลากรถเทียมเกวียน ระหว่างทางเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคนานาแต่เขาก็ไม่ย่อท้อ
ขอหนูหลับหน่อย
ความลับของสะเก็ดแผล
ความลับของสะเก็ดแผล เป็นหนังสือในชุดความลับของร่างกาย ที่มุ่งให้ความรู้ว่าด้วยชีววิทยาของตัวเราเอง มีกลวิธีนำเสนอทำให้อ่านง่าย เริ่มจากตัวละครเด็กๆ แต่ละคนออกมาเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองเคยมีสะเก็ดแผลด้วยอารมณ์ขัน น่ารัก จากนั้นจึงนำเข้าสู่ส่วนที่เป็นความรู้โดยตรงด้วยภาษาง่ายๆ
คำพูดไม่ได้มีไว้ทำร้ายกัน
คุณลุงนักปลูกต้นไม้
ดุ๊กดิ๊ก
ตัวเลขไทยไก่เขี่ย
1234
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.