ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ "เรื่อง พัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยผ่านการอ่าน"                      
            


ลงทะเบียนเข้างาน


 
     
 

 
 
  พิธีเปิดการประชุม โดย ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   
     
  ได้รับเกียรติจาก อ. สุนทร  ทองประกอบ  มาร่วมเล่น เพลง \"HOPE\" ซึ่งประพันธ์เพลงนี้โดยได้รับแรงบรรดาลใจมาจากลูก
   
     
  วิทยากรหลัก Dr.Barry  Zuckerman เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Reach Out and Read และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์จาก Boston City Hospital
   
     
 
 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.