ข่าวดีสำหรับเด็กๆกรมอนามัยแจ้งมาว่า  


ได้เริ่มดำเนินการจัดส่งหนังสือนิทานเพื่อแจกเด็กช่วงขวบปีแรกตามนโยบายรัฐบาลไปตามสถานบริการแล้ว การดำเนินการในปีนี้จะเหมือนปีที่ผ่านมา คือ แจก 3 เล่ม ตั้งใจแจกช่วงเด็กแรกเกิด อายุ 6 เดือนและ 1 ปี

หน่วยบริการสาธารณสุขต่างๆ สามารถขอรับหนังสือได้ที่สสจ. (เพราะทางกรมอนามัยแจกผ่านสสจ.ในแต่ละจังหวัด) และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการแลกเปลี่ยน เพื่อการนำหนังสือนิทานไปใช้ประโยชน์สำหรับเด็กๆและครอบครัวสูงสุด สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ web R2L หรือที่ facebook: readtolive

เราสนใจที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังค่ะโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย

 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.