ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้มีความคิดสร้างสรรค์ร่วมประกวด "โลโก้"  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สามารถดาวโหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.ra.mahidol.ac.th/dpt/PD/healthy/healthy/logocontest

หมดเขตรับผลงาน  30 กันยายน 2555  

 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.